Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Malalties retinals
Tenim cura del teu fons d'ull

Hi ha moltes malalties sistèmiques i relacionades amb els ulls que de forma asimptomàtica afecten la retina. Per aquest motiu, són importants les revisions periòdiques a l’hora de prevenir qualsevol malaltia a la retina.


Què són les malalties retinals?
La retina és el teixit neuronal situat a la part posterior i interna de l’ull. S’encarrega de recollir els estímuls lluminosos i transmetre'ls al cervell. Els principals símptomes de les malalties retinianes són la disminució de visió, de forma sobtada o progressiva en el temps, les mosques volants o flotants i la visió borrosa.


Com es tracten les malalties retinals?
Per valorar l’estat de la retina caldrà una exploració per part de l’oftalmòleg i una sèrie de proves diagnòstiques:
  • Retinografia: és una prova que obté imatges d’alta resolució de la retina i permet aplicar diferents tipus de filtres a la imatge
  • Tomografia de coherència òptica (OCT i angio-OCT): permet fer un escàner d'àrees molt petites de la retina i que són molt difícils de valorar d'una altra manera
  • Ecografia-B: una prova imprescindible quan no es pot visualitzar el fons de l’ull per hemorràgies o altres opacitats
  • Angiografia: mitjançant la injecció de contrast intravenós permet l’estudi vascular de la retina.

El dia de la consulta vine acompanyat/da.

L’estudi de la retina molt sovint requereix administrar col·liris midriàtics que dilaten la pupil·la. Durant unes hores la visió es torna borrosa i les llums —sobretot de nit—poden molestar. No recomanem, per tant, la conducció de vehicles.