Aquesta web fa servir galetes que fan la navegació molt més fàcil.
Finançament
Facilitats per ocupar-te de la teva salut visual


Coneixem les dificultats que poden suposar certs tractaments i intervencions. Per això volem facilitar el teu accés mitjançant el finançament.
  • A partir de 200 €, sense límit de finançament i sense assegurança de vida condicionada
  • Fins a dotze mesos sense interessos amb una única comissió per obertura del 3 %.

Documentació necessària:
  • Fotocòpia del DNI o NIE
  • Fotocòpia del primer full de la cartilla del banc o rebut bancari —ha d’aparèixer l’IBAN— del titular del finançament
  • Si treballes per compte d’altri, serà necessari presentar l’última nòmina
  • Si treballes per compte propi, serà necessari el model 100 de l’IRPF i l’últim rebut d’autònoms
  • En el cas de ser pensionista caldrà presentar la fotocòpia de la pensió de l’any en curs.

Contacta amb nosaltres
per qualsevol dubte sobre el finançament
del teu tractament.